Verižne kompenzacije

Kadar nastopate na trgu v vlogi dolžnika, lahko kot plačnik v kompenzacijski verigi prihranite določen odstotek popusta, kar pomeni prihranek za vaše podjetje. V primeru, da od svojih dolžnikov ne izterjate pripadajočega plačila, vam s pomočjo kompenzacije zapremo težko izterljive terjatve.

 

Vaš strošek je izražen v vnaprej dogovorjeni proviziji, ki je odvisna od težavnosti primera.

verižne kompenzacije