Odkup zapadlih terjatev

Provizija odkupa zapadlih terjatev je odvisna od posamičnega primera.

 

pogoj odkupa zapadlih terjatev

  • izstavljen račun, na osnovi katerega preverimo verodostojnost terjatve

prodaja računov

odkup računov

faktoring

terjatve

odkup terjatev

terjatev

neplačani računi

zapadli računi

neplačila

solventnost

likvidnost