Faktoring - odkup nezapadlih terjatev

Ponujamo možnost odkupa nezapadlih terjatev - faktur, ki imajo rok plačila do 120 dni. Postopek je sila enostaven. Kot prvo nam predložite dokazilo o obstoju nezapadlih terjatev (faktur). Na podlagi tega preverimo boniteto dolžnika in izdelamo obvestilo dolžniku ter pripravimo pogodbo o odkupu terjatev. Po podpisu teh dokumentov vam že naslednji delovni dan izplačamo vašo terjatev zmanjšano za našo provizijo.
Višina provizije je spremenljiva in je odvisna od časa in višine financiranja ter bonitete upnika in dolžnika. Za trajnejše sodelovanje dajemo pri proviziji popust.

faktoring - odkup nezapadlih terjatev