Kratkoročna posojila

Posojila nudimo za podjetja, samostojne podjetnike, družbe in ostale pravne osebe.

Pridobitev posojila je možna na podlagi:

  • zastavitve premičnin (vozila, stroji, oprema),
  • zastavitve terjatev (nezapadli in zapadli računi),
  • zastavitve nepremičnin,
  • bonitetne ocene podjetja.

Tovrstna posojila najpogosteje služijo za hitro premostitev finančnih težav, izboljšanje likvidnosti in doseganje boljših plačilnih pogojev pri dobaviteljih, na osnovi takojšnjega plačila s sredstvi, pridobljenimi s takim posojilom.

Prednost tovrstnih posojil je izredno hitra realizacija.